Knihy a články Dr. Fialové

Knihy a články jsou v chronologickém pořadí, jak je paní Dr. Fialová psala.

Seznam není kompletní.

Knihy

Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů 1620-1628
V Brně: Moravský legionář, 1935, 81 - [III] s.

Kronika holešovská : 1615-1645
1. vyd. Holešov: Frant. Steizig, 1940, 131 s.
2. doplň. vyd. Holešov: Měst. NV, 1967, 135, [2] s.

Kralice
1. vyd. Brno: Krajské nakladatelství, 1959, 234 s.
2. vyd. Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, Brno 1966, [10] s.

Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible
Brno : Polygrafia, 1968

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou : expozice hist. odd. Moravského muzea : průvodce
Brno : Mor. muzeum, 1972
 

Články

Lukrecie Nekšovna z Landeku, první manželka Albrechta z Valdštejna
Český časopis historický / [Red.]: Pekař, Josef Pekař, Josef, Praha : Historický klub, 1934 684 s. 40, č. 1, (1934), s. 125-136

Nález bronzového lužického depotu v Hovězí u Vsetína
Vlastivědný věstník moravský. 1947, č. 2, s. 317.

Tábor moravských husitů v Nedakonicích
Časopis Moravského muzea. Vědy společenské 37, (1952,) s. 346-360

Archeologický výzkum tvrze v Králících
Vlastivědný věstník moravský. 1956, č. 11, s. 178-179.

Objev žerotínské hrobky v Židlochovicích
Věda a život. 1957, č. 10, s. 559-562.

Sedm let výzkumu zaniklé tvrze a tajné bratrské tiskárny v Kralicích nad Oslavou
Sborník. 3, Karlu Tihelkovi k pětašedesátinám. Brno: Archeologický ústav ČSAV, 1963-1964, s. 232-238.

Bohaté výsledky archeologického výzkumu v Kralicích
Novinový článek Třebíč, 16.7.1963

Předměty z obydlí venkovského zemědělce z doby okolo roku 1300 v Kralicích nad Oslavou
Vlastivědný věstník moravský. 1964, č. 16, s. 109-110.

 

Z Kralické tvrze

ročenka č.I 1967: Učebnice z tajné tiskárny na kralické tvrzi

ročenka č.II 1968: Kraličtí impresoři ; Výstava vzácných knih a bratrských památek v Kralicích

ročenka č.III 1969: O některých knihách z kralického památníku

ročenka č.IV 1970: J.A.Komenský a umění knihtiskařské ; Někeré letošní zahraniční návštěvy v Kralicích

ročenka č.V 1971: Jan Blahoslav - zakladatel nejslavnější tiskárny Českých bratří ; Co víme o Ketkovském radě; zpráva  - Jak to ve skutečnosti bylo s tiskárnou na náměšťském zámku.

 

Redigování časopisu:

Naše Valašsko : kulturní věstník o jeho životě a potřebách.
Roč. 4, č. 2-4 (1937/38) red. František Táborský, Josef Válek a Vlasta Fialová
Roč. 5 (1939) red. František Táborský a Vlasta Fialová
Roč. 7-11 (1941-1948) red. Vlasta Fialová