Články

Vlasta Fialová: Kraličtí impresoři

VLASTA FIALOVÁ Kraličtí impresoři Přes svoje půvabné okolí a bohatou i zajímavou historii netěšily by se Kralice nad Oslavou své dnešní proslulosti a přitažlivosti pro návštěvníky, kdyby v poslední čtvrtině 16. století nebyla se dostala na jejich tvrz tajná tiskárna Českých bratří. Došlo k tomu na...
Celý článek

Vlasta Fialová: Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible

Zachariáš Solín nebyl pokrevný příbuzný Václava Solína. Teprve vlastnoruční dopis Zach. Solína s pěkným karafiáte a monogramem ZSS v pečeti, psaný 4. Listopadu 1585 z Kralic do Slavkova u Brna, který se podařilo najít v slavkovském depositu ve Státním archívu v Brně ,...
Celý článek

Den Bible kralické 2016 a Dr. Vlasta Fialová

Jedním z hlavních témat na Dni Bible kralické 10. září 2016 byl příběh Dr. Vlasty Fialové. Samostatnou přednášku o paní doktorce měl vnuk Dr. Fialové pan Jan Franců. Ta byla spojená s promítáním nahrávky Dr. Fialové. Další přednášku, která byla spojená s Dr. Fialovou si můžete stáhnout k...
Celý článek

PhDr. Vlasta Fialová se narodila před 120 lety

Letos 5. června uplynulo 120 let od narození PhDr. Vlasty Fialové, CSc. archeoložky, historičky a popularizátorky české a moravské reformace, vedoucí vykopávek v Kralicích. Doktorka Vlasta Fialová, rozená Stratilová, se narodila 5. 6. 1896 v Holešově u Kroměříže. Mládí prožila v Bystřici pod...
Celý článek

Učebnice z tajné tiskárny na kralické tvrzi

VLASTA FIALOVÁ Učebnice z tajné tiskárny na kralické tvrzi Ani v nemnohých obdobích klidu a poměrné pohody ve vlasti nečítala Jednota bratrská, jejíhož půltisíciletého jubilea letos vzpomínáme, mnoho příslušníků. Byla to společnost, jak bychom dnes řekli, výběrová, protože kladla na své členy...
Celý článek

O některých knihách z kralického památníku

VLASTA FIALOVÁ O některých knihách z kralického památníku Z knižních pokladů, které Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích nad Oslavou shromáždil za svého pětatřicetiletého trvání v malém místním specializovaném muzeu, byly mnohé získány darem nebo výměnou duplikátů,...
Celý článek

Komeniologické sympozium v roce 1971

Fotografie s Dr. Vlastou Fialovou byly pořízeny na slavnostním zahájení komeniologického sympozia Jan Blahoslav, předchůdce Komenského, které se konalo ve dnech 1.9. – 3.9. 1971 v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Fotografie jsou z fotoarchivu Muzea Jana Amose Komenského v Uherském...
Celý článek

Původní stav prostoru vykopávek

Autorem obrazu je pan Stanislav Černý Životní příběh pana Černého si můžete přečíst zde: Narodil se 27.3.1901  v Krokočíně, v předvečer dne, který byl výročním dnem narození velkého moravského pedagoga, učitele národů Jana Amose Komenského. Otec byl učitelem, matka v domácnosti. V roce 1906...
Celý článek

Knihy a články Dr. Fialové

Knihy a články jsou v chronologickém pořadí, jak je paní Dr. Fialová psala. Seznam není kompletní. Knihy Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů 1620-1628 V Brně: Moravský legionář, 1935, 81 - [III] s. Kronika holešovská : 1615-1645 1. vyd. Holešov: Frant. Steizig, 1940, 131 s. 2....
Celý článek