Po stopách doktorky Vlasty Fialové

 

Hrad Hrad Lukov

z článku Snahy o záchranu: Na práci se podílela i významná historička dr. Vlasta Fialová. Byla to právě ona, kdo objevil zprávu ve vatikánském archivu o existenci hradního kostela. Dr. Fialová měla vřelý vztah k Lukovu a jeho hradu a v dopisech hraběnce Seilernové (Lažanské) ho nazývá „svým milým hradem“.

Encyklopedie Brna - Osobnosti - PhDr. Vlasta Fialová, CSc.

O ZALOŽENÍ MUZEJNÍHO SPOLKU v Kralicích nad Oslavou

 Muzejní spolek v Kralicích 

Brněnské zemské muzeum - o Dr. Vlastě Fialové

Regionální osobnosti - Vlasta Fialová

Nositelé valašských folklorních tradic v podhostýnském regionu - diplomová práce

Na Kralické tvrzi

Tommy Haroldova pouť - soukromé stránky zaměřené na zajímavosti z Valašska

Holešov - Zámecká kovárna

z článku: V poslední chvíli však upozornila na její historickou cenu holešovská rodačka dr. Vlasta Fialová. Z jejího podnětu začal usilovat o obnovu kovárny Vlastivědný kroužek, který zainteresoval o její záchranu turistický odbor místní tělovýchovné jednoty.

 

 

Ph. Dr. Vlasta Fialová napsala pro časopis Naše Valašsko, který redigovala spolu s Františkem Táborským, rozsáhlou stať Počátky dědiny Rusavy (1957). Jako historička byla velikým přínosem nejen Rusavě, ale i celému Valašsku. www.rusava.cz

PDF - Evangelická teologická fakulta

O původu moravského humanisty Dr. Augustina Olomouckého, .... Fialová, Vlasta, Kronika holešovská 1615-1645, Holešov 1940.

Malá knížečka psaných pamětí 1615 – 1645

Díky holešovské patriotce a historičce doc.PhDr. Vlastě Fialové byla knižně tato kronika vydána dvakrát. Poprvé to bylo v roce 1940 pod názvem “Kronika holešovská 1615-1645” s úvodem a poznámkami Dr. Vlasty Fialové. Kresbou písmáka vyzdobil na obálce Karel Svolinský. Vytiskla knihtiskárna Františka Bartoše v Přerově nákladem Františka Stelziga, knihkupce v Holešově, za účasti periodika Naše Valašsko. Podruhé byla vydána Městským národním výborem v Holešově v roce 1967.

 

KRALICE - Památník Bible kralické - VISIT Třebíč - tipy na výlet

Kralice-kolébka českého písemnictví - turista.cz

(nepřesný název, ale dobrý článek :)

Doubravník - Vykopávky na farní zahradě 1958

Upozornil jsem na to pracovnici Zemského muzea v Brně Dr. Vlastu Fialovou, která již dříve projevovala zájem o doubravnický klášter a měla .

 

Obec HVOZDNÁ

Historická místa a objekty

Dr. Vlasta Fialová v článku Valašský kříž u Martinic (Naše Valašsko VIII.) uvádí:
Kříže podobné druhu těšily se zvláštní úctě a živému zájmu, zejména v poslední čtvrtině minulého století, kdy pod vlivem oslav tisícího výročí soluňských věrozvěsů na Moravu, považovány byly za památky z prvních dob křesťanství u nás...