PhDr. Vlasta Fialová se narodila 5.června 1896 v Holešově, studovala ve Valašském Meziříčí a v Holešově.

Vysokoškolské studia absolvovala v Praze, kde na filozofické fakultě studovala dějepis a zeměpis. S rodným Valašskem byla spojená po celý život, např. vydala Holešovskou kroniku a dlouho redigovala časopis Naše Valašsko. Zkoumala husitské hnutí na Moravě a českou reformační historii. Pro Kralice je jméno dr. Fialové spojováno s archeologickým výzkumem na tvrzišti. I když valašskou tematiku paní doktorka neopustila, přece v jejím bádání převažoval od roku 1956 zájem o Kralice . Přesně 300 let po zničení slavné ivančicko-kralické tiskárny v Lešně (1656) začaly pod vedením paní doktorky archeologické vykopávky na kralické tvrzi. Od roku 1956 tedy paní doktorka byla pevně spjata s činností archeologického výzkumu v Kralicích a také s místním muzejním spolkem. Výzkum byl úspěšný. V řadě článků, přednášek, rozhlasových relací a výstav popularizovala významné objevy tiskařského materiálu. Přispívala do sborníku Z kralické tvrze. Paní doktorka měla velkou zásluhu na tom, že se Kralice proslavily nejen u nás, ale i v zahraničí.

Zemřela v Brně 6.února 1972.

Napsala Monika Doležalová, vedoucí Památníku Bible kralické.