Den Bible kralické 2016 a Dr. Vlasta Fialová

Jedním z hlavních témat na Dni Bible kralické 10. září 2016 byl příběh Dr. Vlasty Fialové.

Samostatnou přednášku o paní doktorce měl vnuk Dr. Fialové pan Jan Franců. Ta byla spojená s promítáním nahrávky Dr. Fialové.

Další přednášku, která byla spojená s Dr. Fialovou si můžete stáhnout k poslechu:

Mgr.Bc. josef Kovář: K poctě Dr. Vlasty Fialové - vykopávky na kralické tvrzi v souvislostech moravské archeologií