Původní stav prostoru vykopávek

Autorem obrazu je pan Stanislav Černý

Životní příběh pana Černého si můžete přečíst zde:

Narodil se 27.3.1901  v Krokočíně, v předvečer dne, který byl výročním dnem narození velkého moravského pedagoga, učitele národů Jana Amose Komenského. Otec byl učitelem, matka v domácnosti. V roce 1906 se rodina přestěhovala do obce Lavičky, u Velkého Meziříčí. Dle vzoru otce si zvolil za životní povolání učitelství. První léta jeho praxe byla ve znamení putování po národních školách v řadě obcí na Třebíčsku. 1.září 1930 začala jeho učitelská praxe v Kralicích , kde se později stal ředitelem školy, kterým zůstal až do odchodu na zasloužilý odpočinek. 27.března 1962 obdržel čestný titul "Zasloužilý učitel".


Stanislav Černý patřil k učitelům, kteří svůj život obětovali pedagogické práci, veřejné a kulturní činnosti. Jeho činnost v Kralicích byla velmi rozmanitá.
Kralice svým historickým významem silně ovlivnily jeho mimoškolskou aktivitu. Zájem o historické památky jej přivedl k funkci okresního konzervátora.
Po celý život se zabýval i dvěma oblastmi, které se postupně prolínaly. První je jeho podíl na vzniku a činnosti Muzejního spolku pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích. Patřil v roce 1935 k jeho zakládajícím členům a od samého začátku pracoval v jeho výboru, nejprve jako jednatel, později až do své smrti jako místopředseda. Také přispěl k otevření malého muzea v roce 1936 v místní sokolovně, podílel se na realizaci řady výstav uspořádaných Muzejním spolkem, např. Bible a český národ (1940),  500 let knihtisku (1941), J.A.Komenský (1951). Měl podíl na zahájení archeologického výzkumu kralické tvrze, pan Černý provedl první výkop motykou do země. Také jeho osobní obětavost se ukázala při zajišťování výstavby budovy Památníku Bible kralické v letech 1967 - 1969.


Různým akcím, které se v obci konaly nebo které připravoval Muzejní spolek, pan Černý často napomáhal výtvarnou výzdobou. To byla druhá oblast, která jej přitahovala a provázela po celý život. Z místního pohledu lze za cenný považovat soubor akvarelů, jimiž v polovině 30.let 20. století zachytil různá zákoutí Kralic a dochoval tak pohledy na místa dnes známá v jiné podobě nebo už vůbec neexistující. Sem patří i průhled obcí na starodávný kostelík sv. Martina, další pohled na domy na starém tvrzišti, které byly v rámci archeologického výzkumu postupně zbourány. Tyto dva zmíněné obrazy jsou umístěny v Památníku Bible kralické. Stejně tak i obraz nesoucí název "Život v kralické tiskárně", umístěný v expozici Dílo tiskařů jednoty bratrské. Obraz o rozměru 3,77x1,68 m se stal dominantním prvkem celé expozice od roku 2001. Dílo vzniklo v letech 1956-1958.


 Autor na něm přiblížil práci v tiskárně, jak mohla kdysi vypadat na kralické tvrzi. Zajímavý byl důvod vzniku obrazu. Autor nebo výbor Muzejního spolku jej vnímali jako jakýsi poutač, který byl umístěný v čekárně nádražní budovy v Kralicích, domácí i přijíždějící návštěvníky měl trvale upozorňovat na význam místa, v němž žili nebo s jehož minulostí se chtěli seznámit. Ale po čtyřech desetiletích obraz z nádražní čekárny putoval do Památníku Bible kralické.

Stanislav Černý zemřel 28.5.1981.
Na takovéto občany Kralic by se nemělo zapomínat.

Článek napsala Monika Doležalová, vedoucí Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou

Článek je převzat z Kralického zpravodaje.