PhDr. Vlasta Fialová se narodila před 120 lety

Letos 5. června uplynulo 120 let od narození PhDr. Vlasty Fialové, CSc. archeoložky, historičky a popularizátorky české a moravské reformace, vedoucí vykopávek v Kralicích. Doktorka Vlasta Fialová, rozená Stratilová, se narodila 5. 6. 1896 v Holešově u Kroměříže. Mládí prožila v Bystřici pod Hostýnem, kde byl její otec učitelem a od roku 1908 ředitelem měšťanské dívčí školy. Studovala na gymnáziu v Holešově a na Karlové univerzitě v Praze obor zeměpis, dějepis a archeologie. Protože se v té době ještě nemohla plně věnovat archeologii, v letech 1916 - 1921 učila v Bystřici. Řadu let působila na gymnáziích v Olomouci a Bučovicích, pak v ústavu pro vzdělávání učitelek odborných škol pro ženská povolání v Brně.

Roku 1935 získala doktorát filosofie na Masarykově univerzitě v Brně a pak pracovala v Moravském muzeu v Brně. Byla spolupracovnicí Františka Táborského a po jeho smrti převzala vedení časopisu Naše Valašsko. Je autorkou řady publikací: „Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů 1620 – 1628“, „Kronika holešovská“, „Brněnský hrad“, „Kralice“,  „Zachariáš Solín, tiskař Bible kralické“ a dalších časopiseckých článků. Zasloužila se o poznání husitského hnutí i pobělohorské doby na Moravě.

Roku 1956 byla pověřena vedením výzkumu zaniklé středověké tvrze v Kralicích nad Oslavou. Výzkum, který byl uskutečněn ve spolupráci s místním Spolkem pro záchranu bratrských památek, přinesl nečekané výsledky. Nález více než 4000 tiskařských liter a ozdob z let 1578-1622 byl světovým unikátem a vzbudil zájem i v zahraničí. Tolik tiskařských liter nemá ani Guttenbergovo muzeum knihtisku v Mohuči. Dr. Fialové se podařilo dokázat, že tajná bratrská tiskárna z Kralic, kde byla vytištěna slavná Bible kralická, byla roku 1628 přenesena do polského Lešna, aby tam sloužila Komenskému k vydávání jeho spisů. Díky tomu byl pak v Kralicích nad Oslavou vybudován památník bratrské tiskárny. Dr. Fialová přednášela o své práci v Kostnické jednotě, ve sborech, ve Spolku českobratrského evangelického duchovenstva, ale i na veřejnosti. Dr.Vlasta Fialová zemřela v Brně 6.2.1972.

Dr. Vlastu Fialovou si připomeneme letos 10. září na Dni Bible v Kralicích nad Oslavou, více na https://www.denbible.cz/phdr-vlasta-fialova/.

Monika Doležalová, Památník Bible Kralické