Komeniologické sympozium v roce 1971

Fotografie s Dr. Vlastou Fialovou byly pořízeny na slavnostním zahájení komeniologického sympozia Jan Blahoslav, předchůdce Komenského, které se konalo ve dnech 1.9. – 3.9. 1971 v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Fotografie jsou z fotoarchivu Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.